KatyńSześcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940.” Byli to: Agata Żeleśkiewicz z kl. 3PO1, Magdalena Wojciechowska z kl. 3PT2, Zofia Pomian z kl. 3PO2, Mateusz Monikowski z kl. 3PT2, Julia Zimna z kl. 1O3 oraz Oliwia Zyśk z kl. 2O3. Prace powstały pod opieką merytoryczną p. Agaty Przybylak i p. Violetty Lenarczyk.

Inicjatywa skierowana była do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Członkiem Komitetu Honorowego był Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, a inicjatorem przedsięwzięcia Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli zgłosić swoje prace w trzech kategoriach:

  • plastycznej – zadaniem uczestnika było stworzenie projektu medalu (awers i rewers) na temat „Katyń – Pamiętamy”,
  • literackiej – zadaniem uczestnika było przygotowanie pracy na temat „Etos ofiar Zbrodni Katyńskiej w odniesieniu do współczesności”,
  • tekstu piosenki – zadaniem uczestnika było przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.

Nasi uczniowie przygotowali prace we wszystkich kategoriach i otrzymali piękne podziękowania z Kancelarii Sejmu podpisane osobiście przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Jak podkreślają, jest to dla nich zachęta do uczestnictwa w kolejnych tego typu inicjatywach.