Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, w największym skrócie, jak sama nazwa wskazuje służą kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych, a więc umiejętności rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami, ale także odczytywania emocji innych i adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej.

W miesiącu maju i czerwcu 2022 r. prowadziła je Pani prof. Beata Marciniak i cieszyły się one wyjątkowym zainteresowaniem, ponieważ za zgodą rodziców skorzystało z nich aż 140 uczniów z klas drugich i trzecich LO i TM Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN.

Kompetencje emocjonalno-społeczne kształtowane są w trakcie bieżącej pracy z uczniem, ponieważ to właśnie te kompetencje nabywane są głównie przez obserwację, naśladownictwo i trening. Bardzo ważny staje się przykład osób dorosłych. Były to bardzo ciekawe zajęcia o czym świadczą zdjęcia i filmik.

Warsztaty z kształtowania kompetencji społecznych ŻYJ FINANSOWO- OSZCZĘDNIE, ZDROWO I TOPOWO!

https://youtu.be/YyJ66Ug376U