Dzień Dziecka jest doskonałą okazją do tego, aby dostrzec rolę i znaczenie najmłodszych. Chcemy w tym dniu okazać im szczególną uwagę i serce. Obecny rok jest jednak czasem wyjątkowym, naznaczonym toczącą się tuż obok nas wojną w Ukrainie. To spowodowało, że w ramach obchodów Dnia Dziecka w ZSM postanowiliśmy w szczególny sposób okazać życzliwość dzieciom z tego właśnie kraju.  W maju włączyliśmy się w akcję Caritas, w wyniku której na terenie szkoły przeprowadzona została zbiórka małych maskotek. W Dniu Dziecka ofiarowane one zostały ukraińskim dzieciom mieszkającym w ośrodkach prowadzonych przez naszą Caritas.

Poprzez zbiórkę wyraziliśmy solidarność z tymi, którzy w tak młodym wieku dotknięci zostali tragedią wojny. To im chcieliśmy sprawić szczególną przyjemność.

Po raz kolejny pokazaliście w tym czasie jak dobrymi ludźmi jesteście, za co w tym miejscu bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy za to, że los innych nie jest Wam obojętny, co zresztą udowodniliście już nieraz – nie tylko od święta.

Dziękujemy także Księdzu Krystianowi za przeprowadzenie i koordynację tej szlachetnej akcji na terenie szkoły.