Program klas mundurowych jako jedną z form realizacji treści nauczania przewiduje zajęcia, podczas których nasi kadeci uczą się musztry, nikogo więc nie dziwi widok uczniów maszerujących po płycie przyszkolnego placu. Są jednak dni szczególne i do takich niewątpliwie należy czwartek 19 maja. W tym dniu w ramach realizacji założeń Kampanii „Drugie życie” uczniowie klasy 3PO3 pod opieką Księdza Krystiana zorganizowali niecodzienne zajęcia – maszerując, w rękach nieśli „Oświadczenia woli”, które są wymownym symbolem realizacji idei Kampanii. Dodatkowo przy końcu musztry odtańczyli okolicznościowy taniec z „Oświadczeniami woli” w rękach. Był to symboliczny gest, świadczący o tym, że każda forma działania może prowadzić do popularyzacji tego jakże ważnie społecznego tematu, jakim jest idea transplantacji. Inicjatywa klasy 3PO3 stała się punktem wyjścia do tego, aby nasza społeczność szkolna mogła udostępnić nagranie z tego wydarzenia w mediach społecznościowych. Forma ta pozwoliła ta na dotarcie z informacjami na temat transplantacji i „Oświadczenia woli” aż do 568 599 osób.

Wartością dodaną tego wydarzenia był występ Michaliny, uczennicy klasy 3PO3, która jako mażoretka uatrakcyjniła przygotowany przez kadetów pokaz musztry.

Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim uczniom kl. 3PO3, którzy poprzez swoją inicjatywę stali się ambasadorami Kampanii w środowisku szkolnym. Dziękujemy Wam za to cenne działanie i jego przeprowadzenie, słowa podziękowania należą się także tym spośród naszych uczniów, którzy przyczynili się do popularyzacji wydarzenia, docierając aż do 568 599 osób. Dziękujemy także Księdzu Krystianowi za systematyczną troskę o realizację projektu i podejmowania starań przybliżających młodzieży idee Kampanii Społecznej „Drugie życie”.

Poniżej zamieszczamy link do wydarzenia i fotorelację z niego.

https://www.dropbox.com/s/kb86wujyd4lh6s0/Musztra_dla_Transplantacji.MOV?dl=0