W ostatnim czasie uczniowie ZSM – kadeci klas 1O2, 2O2, 3PO1, 3PO4  wzięli udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim, których celem jest popularyzowanie wśród młodzieży sportów obronnych, zagadnień związanych z obronnością kraju, podnoszenie sprawności fizycznej, umiejętności sportowo-obronnych oraz rywalizacja zespołów w zakresie umiejętności w strzelectwie sportowym. Zawody przebiegały w sportowej atmosferze, a obserwując przebieg zawodów można było zauważyć determinację i zaangażowanie drużyn.

W zawodach „Sprawni jak żołnierze” na szczególne wyróżnienie zasłużyli kadeci

z klasy 2O2 – Zuzanna Sarnowska, Dominika Danielska, Alicja Łuczak, Filip Gierek, Krzysztof Łbik oraz Jakub Karkowski.

Kadeci ZSM uczestniczyli również w zawodach „O srebrne muszkiety”. Mikołaj Krawiec z klasy 3PO1 oraz Igor Marchewka i Kamil Kaźmierczak z klasy 3PO4

znaleźli się w czołówce zawodów szkół województwa wielkopolskiego i godnie reprezentowali naszą szkołę.

Uczniowie ZSM wzięli również udział w  szkoleniu paramilitarnym młodzieży szkolnej klas mundurowych organizowanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów w Poznaniu przy wsparciu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. W trakcie szkolenia doświadczeni instruktorzy-żołnierze CSWL oraz WSAR podzielili się z kursantami swoją wiedzą i praktycznymi umiejętnościami.

Z dumą informujemy, że uczniowie – Filip Gierek, Konrad Szczygieł, Krzysztof Łbik , Kacper Gramza zdobyli 3 miejsce oraz puchar, wyprzedzając inne szkoły z Poznania. Nasi kadeci opuszczali szkolenie z widoczną satysfakcją z osiągniętego sukcesu, być może okażą się on dla nich zachętą do związania swych planów życiowych ze służbą wojskową.