Działań, dzięki którym realizowane są założenia Kampanii „Drugie życie”, jest wiele. Nieszablonowe i różnorodne formy popularyzacji tematu wśród jak największej ilości osób podejmowane były i są także w murach ZSM. Przy tej okazji chcemy zaprezentować jedną z nich, która także przyczyniła się do realizacji założeń Kampanii.

W maju uczniowie klasy 3PO1 w ramach własnego, oddolnego pomysłu zorganizowali „zawody strzeleckie”, podczas których trafić mieli w przymocowane do tarczy „Oświadczenie woli”. Pokazali w ten sposób, że poprzez zabawę również możemy pomagać. Osoby, które oddały celny strzał do „Oświadczenia woli”, mogły bowiem ofiarować je dowolnie wybranej przez siebie osobie.

Fotorelacja z wydarzenia udostępniona została przez naszych uczniów w dostępnych im mediach społecznościowych. Dzięki temu udało nam się dotrzeć z informacjami na temat idei transplantacji i „Oświadczenia woli” do 547 002 osób, a nasi uczniowie stali się ambasadorami Kampanii „Drugie życie” w sieci.

W tym miejscu dziękujemy uczniom klasy 3PO1 za zorganizowanie tej szlachetnej zabawy, dziękujemy również tym z Was, którzy udostępnili przygotowane materiały w mediach społecznościowych, starając się o popularyzację tematu wśród jak największej liczby osób.

Dziękujemy też Księdzu Krystianowi za organizację wydarzenia i szkolną koordynację projektu.