Form, dzięki którym podejmowano działania pozwalające na promocję idei transplantacji i „Oświadczenia woli” było już bardzo wiele. Różnorodne akcje organizowane były także w naszej szkole. Kolejne edycje projektu to nowe odsłony starań, których celem jest upowszechnianie tego jakże ważnego tematu.

Dziś pragniemy zaprezentować formę, której dotąd nie było w żadnej edycji Kampanii. Piosenka marszowa, bo o niej tu mowa, to pomysł, który realizowany był w ramach zajęć w klasach mundurowych. To właśnie piosenka wykorzystana została tym razem do popularyzacji tematu związanego z transplantacją.

Autor słów piosenki, Mikołaj z klasy 2O3, napisał tekst w taki sposób, aby w pełni oddać ideę i sens Kampanii. Dzięki niemu zwykła piosenka marszowa stała się hymnem idei transplantacji. Dodatkowego znaczenia nabiera fakt, że w wykonanie piosenki włączyła się większość uczniów z klasy Mikołaja, pokazując jak wiele przy dobrych chęciach można zrobić w tym właśnie temacie.

Wartością dodaną projektu jest akcja przeprowadzona przez naszych uczniów, którzy udostępnili w mediach społecznościowych piosenkę przygotowaną przez klasę 2O3, dając innym impuls do zapoznania się z tematem transplantacji. Dzięki ich inicjatywie udało nam się dotrzeć aż do 546 903 osób.

Nie sposób w tym miejscu nie podziękować Mikołajowi i uczniom klasy 2O3 za przygotowanie i wykonanie tej ważnej społecznie piosenki, dziękujemy wszystkim za jej popularyzację w mediach społecznościowych i za to, że stali się ambasadorami idei transplantacji wśród bliskich i znajomych. Dziękujemy też koordynatorowi projektu, Księdzu Krystianowi, za systematyczne zaangażowanie w popularyzację tematu w szkole i poza nią.

Poniżej zamieszczamy link do transplantacyjnej piosenki marszowej przygotowanej przez klasę 2O3:https://www.dropbox.com/s/6i4vg4nio7nnylo/IMG_0104.MOV?dl=0