W dniach 13-19 kwietnia 2022 r. odbyła się ocena prac nadesłanych na eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, które zorganizowane zostały przez Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Uczniowie klasy trzeciej technikum zajęli pierwsze miejsca w dwóch grupach:

w grupie „P” – pomoc dydaktyczna

I miejsce Michał Bartkowiak, Dominik Bonicki -uczniowie klasy trzeciej technikum

Tytuł pracy: „Pi portable inteligence”

Opiekun merytoryczny pracy: Beata Marciniak

w grupie „R” – pomysł techniczny

I miejsceMikołaj Nowinka -uczeń klasy trzeciej technikum

Tytuł pracy: „Zastosowanie systemów zwalczania bakterii i wirusów w nowoczesnych urządzeniach dźwigowych”

Opiekun merytoryczny pracy: Andrzej Kaźmierczak

Gratulujemy serdecznie uczniom i opiekunom!

https://wktir.poznan.pl/olimpiada-innowacji-technicznych-i-wynalazczosci/oitiw-blok-a-innowacje-techniczne-wyniki/

Dyplomy:

Dominik Bonicki

Michał Bartkowiak

Mikołaj Nowinka

Andrzej Kaźmierczak

Beata Marciniak

WKTiR