Form realizacji założeń Kampanii „Drugie życie” jest wiele. Podejmowane są one z myślą o popularyzacji tematu transplantacji i „Oświadczenia woli” jako dokumentu ratującego zdrowie i życie innych wśród jak największej ilości osób. Z tą myślą jako Zespół Szkół Mechanicznych przystąpiliśmy do kolejnej edycji tego projektu. Działania podejmowane w jego ramach mają w różnorodnych formach realizować główne przesłanie Kampanii.

Dzisiaj prezentujemy kolejną oddolną inicjatywę naszych uczniów z klasy 2T3.

Dzięki ich pomysłowości i kreatywności tym razem drogą do popularyzacji założeń Kampanii jest taniec. Samba w wykonaniu uczniów trzymających w ręku „Oświadczenie woli” miała stać się impulsem dla wszystkich, którzy ją zobaczą, nagranie bowiem umieszczone zostało właśnie w tym celu w dostępnych dla nas mediach społecznościowych. W taki sposób nasz zwykły taniec osiągnął niezwykły cel, daliśmy bowiem impuls 223 894 osobom do zapoznania się z założeniami Kampanii i spróbowaliśmy skłonić te właśnie osoby do zapoznania się z dokumentem „Oświadczenia woli”. Nasi uczniowie stali się więc ambasadorami Kampanii dla kolejnych 223 894 osób.

„Samba dla Transplantacji” to już kolejne działanie ZSM, dzięki któremu udało nam się dotrzeć do tak wielkiego grona osób.

Dziękujemy w tym miejscu przedstawicielom klasy 2T3 za pomysłowość i kreatywność w odnajdywaniu form popularyzacji tego jakże ważnego społecznie tematu. Dziękujemy tym, którzy dotarli z nim do tak wielkiej ilości odbiorców, czyniąc temat transplantacji bardziej znanym. Podziękowanie kierujemy też do Księdza Krystiana za systematyczne działania, dzięki którym Kampania ze swymi założeniami może być realizowana w murach ZSM.

Poniżej zamieszczamy link do tańca naszych uczniów: