Kampania „Drugie życie” w kolejnych swoich edycjach w bardzo różnorodny sposób promowała idee dotyczące transplantacji i „Oświadczenia woli”. Wykorzystane dotąd formy uzależnione były od kreatywności i zaangażowania jej uczestników. Niezmienny jednak w Kampanii zawsze pozostaje „okruch serca”, czyli pragnienie służenia drugiemu, bardziej potrzebującemu człowiekowi.

Również w murach Zespołu Szkół Mechanicznych działania promocyjne przybierały jak dotąd bardzo różnorodne formy. Tym razem pragniemy zaprezentować plakat autorstwa Martyny, uczennicy naszej szkoły, który stał się szczególnym materiałem promocyjnym dla wszystkich działań podejmowanych w ramach Kampanii. Jego przesłanie – „Razem możemy więcej…”, wydaje się wzniosłe i proste, ponieważ warto podejmować starania, których efektem będzie dalsza popularyzacja tak ważnego tematu, jakim pozostaje transplantacja i „Oświadczenie woli”. Dzięki podejmowanym w naszej szkole działaniom coraz większa liczba osób zapoznaje się bowiem z założeniami Kampanii i „Oświadczeniem woli”, czyli dokumentem ratującym zdrowie i życie ludzi.

Pragniemy w tym miejscu podziękować Martynie za jej kreatywność i bardzo mądre przedstawienie idei Kampanii na przygotowanym przez siebie plakacie. Dziękujemy też szkolnym koordynatorom przedsięwzięcia Księdzu Krystianowi i Pani Natalii Wasielewskiej za systematyczne starania podejmowane na rzecz Kampanii i za troskę, aby jej założenia były znane jak największej liczbie osób.