Formy popularyzacji problemu transplantacji w kolejnych edycjach Kampanii „Drugie życie” były bardzo różnorodne. Ich wspólnym mianownikiem pozostaje jednak zawsze realizacja głównego celu tego szlachetnego przedsięwzięcia, jakim jest wzrost świadomości społecznej dotyczącej transplantacji i popularyzacja „Oświadczenia woli” wśród jak największej liczby osób. W tym właśnie duchu podejmowane są również od lat działania w murach Zespołu Szkól Mechanicznych. W tegorocznej edycji Kampanii postanowiliśmy, żeby podejmowane przez nas formy popularyzacji tematu, choć odmienne od tych z poprzednich edycji, jasno realizowały ideę przewodnią Kampanii. Zdecydowaliśmy, aby jedną z tych właśnie form była „Bajka dla Transplantacji”. Wykorzystując umiejętności i talenty naszych uczniów zachęciliśmy ich do stworzenia bajek, które tematycznie poruszać będą ten ważny społecznie temat. W ten właśnie sposób przygotowane zostały utwory, które, choć tradycyjnie skierowane są do dzieci, tym razem przeznaczone zostały dla osób dorosłych. Ich przesłaniem pozostawać miała oczywiście idea ratowania życia i zdrowia, potrzeba wypełniania „Oświadczenia woli” i waga transplantacji. Chcieliśmy przy wykorzystaniu tak  niecodziennej formy dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

Wybraną przez nas bajkę umieściliśmy w Internecie i za pomocą dostępnych nam mediów społecznościowych przekazaliśmy ją 65 312 osobom. Stała się ona zatem dla jej odbiorców swoistym impulsem do zapoznania się z tematem transplantacji, a Kamil, jej autor, stał się ambasadorem założeń Kampanii dla wielu  osób.

Cieszy nas fakt, że po raz kolejny dotarliśmy z „Oświadczeniem woli” do tak dużej ilości osób. To niewątpliwie najcenniejszy fakt tej właśnie inicjatywy. Jesteśmy jednak również bardzo zadowoleni, że formy podejmowane przez ZSM są każdego roku inne, ale zawsze wpisują się w idee Kampanii.

Dziękujemy w tym miejscu Kamilowi za przygotowanie bardzo ciekawego tekstu bajki, dziękujemy też Księdzu Krystianowi za inspirację do podjęcia tej cennej akcji i popularyzację tematu wśród uczniów ZSM.

bajka