Każda życiowa sytuacja powinna nas skłaniać do czynienia dobra. Podejmowane ma być ono z myślą o drugim, bardziej potrzebującym człowieku z chęcią zaradzenia jego problemom.

W tym duchu w Zespole Szkół Mechanicznych podejmowane są działania o charakterze wolontaryjnym. Czynione z potrzeby serca, dostrzegają problemy innych. Z tą myślą przystąpiliśmy do realizacji założeń Kampanii „Drugie życie”. Chcemy, aby każde nasze działanie pomagało w popularyzacji tematu transplantacji i „Oświadczenia woli” jako dokumentu przyczyniającego się do ratowania zdrowia i życia osób chorych. Realizując założenia Kampanii podjęliśmy szereg działań pozwalających na wzrost wiedzy o transplantacji. Jedną z wielu podjętych przez nas inicjatyw były tematyczne zajęcia językowe, dzięki którym nasi uczniowie, realizując założenia podstawy programowej i ćwicząc kompetencje językowe, zdobywali rzetelną wiedzę na ten ważny społecznie temat.

Po serii zajęć z języka niemieckiego, angielskiego i hiszpańskiego przyszedł czas na język rosyjski. W tym trudnym społecznie czasie tematyczne zajęcia z tego właśnie przedmiotu ukazać miały prawdę, że w każdym momencie można i należy czynić dobro. Szereg lekcji odbytych w języku rosyjskim przyczynił się do popularyzacji założeń Kampanii. Cieszy nas fakt, że efektem naszych działań jest powstanie kolejnych, wartościowych materiałów edukacyjnych, które odtąd służyć będą pozostałym uczniom do zgłębiania tematu transplantacji.

W tym miejscu dziękujemy Pani Aldonie Kaliszuk za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, dziękujemy zaangażowanym w nie uczniom oraz szkolnym koordynatorom Kampanii Księdzu Krystianowi i Pani Natalii Wasielewskiej.

Link do filmu z lekcji:

https://www.dropbox.com/s/27ppzacwizye187/VID20220328110139.mp4?dl=0