Zdobywanie i poszerzanie wiedzy może i powinno odbywać się poprzez wykorzystanie różnych metod nauczania. Celem podejmowanych działań jest przyrost posiadanych przez uczniów umiejętności i wzrost ich kompetencji. Przystępując do realizacji projektu w ramach Kampanii „Drugie życie” postanowiliśmy, że nasi uczniowie zdobędą rzetelną wiedzę na temat transplantacji w ramach tematycznych lekcji z języków obcych. Po serii zajęć z języka niemieckiego i angielskiego tym razem przyszedł czas na język hiszpański. W kwietniu, w ramach zajęć z tego przedmiotu, uczniowie w bardzo nieszablonowy i kreatywny sposób otrzymali wiedzę na temat transplantacji i wagi „Oświadczenia woli” w dziele ratowania zdrowia i życia innych. Te kolejne językowe zajęcia poszerzyły zakres ich wiedzy i stały się okazją do wzrostu ich kompetencji językowych. Cenne wydają się też przygotowane przez uczniów materiały dydaktyczne, które odtąd służyć będą nauczaniu tego właśnie języka.

Po raz kolejny młodzież ZSM pokazała, że nauka może i powinna mieć wymiar bardzo praktyczny, a nauczanie i uczenie się może być połączone z pomocą innym ludziom, wierzymy bowiem, że taki cykl lekcji tematycznych pozwoli nam, społeczności ZSM, dotrzeć z rzetelną wiedzą na temat wagi transplantacji i „Oświadczenia woli” do jak największej liczby osób.

Dziękujemy w tym miejscu wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w zajęciach z języka hiszpańskiego i przygotowali ciekawe materiały edukacyjne. Dziękujemy również Pani Natalii Wasielewskiej za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć oraz Księdzu Krystianowi za koordynację działań związanych z Kampanią „Drugie życie” na terenie szkoły.