Akcje o charakterze wolontaryjnym mają bardzo różnorodny charakter. Podejmowane z potrzeby serca, a ich efektem jest dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka i troska o niego.

Z tą myślą działania o charakterze pomocowym czynione są w murach naszej szkoły. Jako społeczność ZSM staramy się, aby systematycznie dostrzegać potrzeby najsłabszych, wychodzić im naprzeciw i zaspokajać je w miarę naszych możliwości.

Miło nam tą drogą poinformować, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przekazaliśmy charytatywny czek w wysokości 2000 złotych na rzecz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Siostry Serafitki w Poznaniu. Jest to miejsce szczególne, będące domem dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim.

Siostry, prowadząc ten dom, starają się, aby ich podopiecznym niczego nie brakowało i aby znaleźli w tym miejscu ciepło, życzliwość i specjalistyczną opiekę.

Charytatywny czek, przekazany przez naszą społeczność, jest efektem wygranej w Kampanii „Drugie Życie”. Ta społeczna inicjatywa przyczyniająca się do ratowania zdrowia i życia innych i popularyzująca temat transplantacji, pozwoliła nam, choć w niewielkim stopniu, poprawić los potrzebujących dzieci. Widzimy dzięki niej, w jaki sposób dobro czyni dobro i wraca do tych, przez których jest czynione.

Jest nam bardzo miło, że mogliśmy finansowo pomóc podopiecznym Sióstr Serafitek, a warto dodać, że przekazaliśmy tym dzieciom również zebrane przez nas przybory szkolne i materiały edukacyjne, które pozwolą im na udział w zajęciach terapeutycznych.

Było to możliwe dzięki działaniom naszych uczniów, którzy najpierw bardzo aktywnie włączyli się w promocję wiedzy o transplantacji w ramach Kampanii „Drugie Życie”, następnie zebrali dużą ilość przyborów szkolnych i wreszcie wykazali się empatią, przeznaczając wygraną w kampanijnym konkursie dla Domu Sióstr Serafitek.

Dziękujemy Wam za szlachetną postawę, za wielkie serce i za to, że drugi człowiek jest dla Was najważniejszy. Dziękujemy też ks. Krystianowi za koordynację akcji na terenie szkoły i działania podejmowane dla dobra innych.