Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Samorząd Uczniowski / Wolontariat

Skład Samorządu Uczniowskiego w Roku Szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: Marta Bischoff

Zastępca Przewodniczącego: Bartosz Komsta

Sekretarz: Małgorzata Maćkowska

Sekretarz: Jakub Giętkowski

Członkowie Samorządu:

Dominik Adamczak

Kacper Fludra

Remigiusz Górski

Daniel Jesionkowski

Bartosz Kawala

Roman Kociemba

Kamil Kowalski

Grzegorz Książkiewicz

Kajetan Mielcarek

Mikołaj Miłostan

Mateusz Muszyński

Przemysław Opala

Jakub Przychodzki

Adam Sośnicki

Kajetan Spychała

Maurycy Stępa

Maciej Tomczak

Adam Wachowiak

Jakub Wawrzyniak

Jakub Wasyniak

Juliusz Żakowski

Postulaty Samorządu Uczniowskiego w Roku Szkolnym 2019/2020

 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
 • Kształtowanie postaw współodpowiedzialności za organizację wydarzeń z życia szkoły,
 • Poszerzanie wiedzy na temat ekologii,
 • Niesienie pomocy potrzebującym,
 • Dbanie o rozwój właściwych postaw społecznych,
 • Troska o dobre imię szkoły,
 • Troska dobra szkolne,
 • Staranie o zapobieganie konfliktom,
 • Dbałość o przepływ informacji miedzy Gronem Pedagogicznym a uczniami,
 • Aktywizacja społeczności szkolnej poprzez organizację tematycznych evetnów,
 • Nauka samodzielności i pracy w grupie.

Aktualności