Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Technik mechanik – klasa strażacka

Przedmioty rozszerzone: chemia i wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane: informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Patronat nad klasą sprawuje:

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Zarząd Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

DOŁĄCZ DO NAS – TO PALĄCA SPRAWA !!!

Zawód strażaka cieszy się ogromnym prestiżem społecznym. Ludzie poświęcający się tej pracy to osoby odpowiedzialne, odważne i w pełni profesjonalnie przygotowane do pełnienia swoich obowiązków. Uczniowie technikum mechanicznego klasy strażackiej zdobędą szerokie wykształcenie teoretyczne i praktyczne, które wykorzystają jako specjaliści
projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych,
nie tylko w dziedzinie pożarnictwa.

W ramach współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu naszym przyszłym uczniom oferujemy:

 • zajęcia prowadzone przez przedstawicieli Straży Pożarnej
 • uczestnictwo młodzieży w imprezach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na rzecz bezpieczeństwa
 • uczestnictwo młodzieży w obozach tematycznych organizowanych wspólnie ze Strażą Pożarną
 • organizowanie spotkań z uczniami mających na celu podnoszenie świadomości prawnej i społecznej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego, a co za tym idzie, zainteresowanie młodzieży pracą w Straży Pożarnej
 • uczestnictwo klas „strażackich” w zajęciach zorganizowanych w szkole i w Państwowej Straży Pożarnej, mające na celu przyswojenie wiedzy niezbędnej podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej, kształtującej postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązków strażaka.

Nauczysz się m. in.:

 • projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych w
  pożarnictwie i nie tylko
 • produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych
 • technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń
 • obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

A dodatkowo będziesz umiał:

 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • wykorzystywać sprzęt, urządzenia i techniki pożarnicze w praktyce
 • rozpoznawać zagrożenia pożarowe i miejscowe
 • udzielać pomocy przedmedycznej

Poznasz również:

 • musztrę i ceremoniał pożarnicze
 • przepisy, regulaminy oraz BHP w strażach pożarnych
 • zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • zasady porozumiewania się w językach obcych zawodowych

Od 1.09.2012 r. w zawodzie technik mechanik wyodrębniono następujące
kwalifikacje:

– K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

– K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec I
semestru klasy III

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I
semestru klasy IV

Absolwenci technikum mechanicznego – klasy strażackiej mogą ubiegać się o
przyjęcie do jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub kontynuować naukę w
Szkole Aspirantów PSP czy Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele w:

 • straży pożarnej
 • przemyśle maszynowym
 • budownictwie
 • transporcie
 • wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących
  urządzenia mechaniczne
 • biurach projektowych
 • wielkich i małych zakładach pracy, korporacjach i firmach rodzinnych
  lub we własnej firmie

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzują się:

 • dokładnością, precyzją
 • odpowiedzialności i dyscypliną
 • umiejętnością koncentracji
 • zainteresowaniami z dziedziny techniki
 • zdolnościami manualnymi
 • fascynacją nowymi technologiami