Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Technik optyk

przedmioty rozszerzone: fizyka, język angielski

przedmioty punktowane: informatyka, język obcy, fizyka

Patronat nad klasą sprawują:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Fizyki
 • Jeleniogórskie Zakłady Optyczne sp. z o.o.

TECHNIK OPTYK – PRZEJRZYSTA DROGA DO KARIERY !!!

Nauka na tym kierunku daje przygotowanie do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym! Przygotujemy Cię do pracy w zakresie optyki okularowej, umożliwiając zdobycie państwowych uprawnień i dyplomu technika.

Nauczysz się:

 • wykonywać przyrządy i aparaty optyczne oraz pomoce wzrokowe
 • przeprowadzać badania komputerowe wzroku
 • dokonywać pomiarów oftalmicznych za pomocą stereometru, oftalomometru,
  frontofokometru, kasety okulistycznej, tablic testowych
 • dobierać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe, korygujące wady wzoku
  (dalekowzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm,zez ukryty i inne), na
  podstawie własnych pomiarów lub recepty lekarza okulisty
 • doradzać klientom w zakresie doboru opraw okularowych pod względem
  estetycznym i technicznym na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic,
  szerokości osadzenia nosa, szerokości czaszki
 • mocować i sprawdzać ustawienia szkieł w oprawie
 • wykonywać wszelkie naprawy różnych okularów

A ponadto będziesz umiał:

 • udzielać porad z zakresu stosowania i konserwacji pomocy wzrokowych,
  okularów
 • orientować się w profilaktyce chorób oczu i kierować klientów w razie
  potrzeby do lekarza okulisty
 • opisywać zasady pielęgnacji soczewek kontaktowych
 • obsługiwać przyrządy i urządzenia stosowane w optyce oftalmicznej,
  instrumentalnej, optometrii, kontaktologii
 • charakteryzować niezbędne wyposażenie warsztatu optycznego, gabinetu
  optometrystyczno-kontaktologicznego, sali ekspozycyjnej
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Od 1.09.2012 r. w zawodzie technik mechatronik wyodrębniono następujące
kwalifikacje:

– K1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

– K2 Wykonywanie i naprawa pomocy optycznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II
semestru klasy III

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I
semestru klasy IV

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

 • w gabinetach optometrystyczno-kontaktologicznych
 • pracowniach optycznych
 • salonach optycznych

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • miarowy wzrok
 • prawidłowe widzenie barw
 • dobra sprawność ruchowa dłoni i palców
 • dokładność
 • poczucie estetyki

Przewidywane zarobki:

 • 2.500-3.500 zł (dane finansowe na podstawie www.wynagrodzenia.pl/moja_placa)