Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Kalendarz pracy szkoły

KALENDARZ PRACY SZKOŁY-I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2020/21

WRZESIEŃ

DATA WYDARZENIE
01.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
03.09 Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych
11.09 Ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje jednoliterowe

 

15.09 Ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje dwuliterowe

 

???.09 Obozy survivalowe dla uczniów klas mundurowych
10.09 Zebranie Rady Pedagogicznej
10-11.09 Spotkanie „Maturzystów” z dyrekcją(procedury maturalne)
10-11.09 Kiermasz używanych podręczników
15.09 Poznański Salon Maturzystów
17.09 Spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów klas maturalnych
17.09. Zebrania z rodzicami uczniów klas II-IV
17.09 Zebranie Rady Rodziców
???.09 Poligon Psychologiczny
30.09 Ostateczny termin oddania deklaracji maturalnej

PAŻDZIERNIK

DATA WYDARZENIE
14.10 Święto Patrona Szkoły
15.10 Zebranie Rady Pedagogicznej
22.10 Drzwi otwarte dla rodziców

 LISTOPAD

DATA WYDARZENIE
01.11 Święto Zmarłych
02.11 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
11.11 Rocznica Odzyskania Niepodległości
19.11 Zebranie Rady Pedagogicznej
26.11 Zebranie Rady Rodziców
26.11 Zebrania z rodzicami

GRUDZIEŃ

DATA WYDARZENIE
11..12 Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych -dotyczy klas maturalnych
???.12 Wyjazd uczniów III klas policyjnych do Kiekrza-obóz kompetencyjny
21.12 Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych- dotyczy klas maturalnych
22.12 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej- dotyczy klas maturalnych
???.12 Dzień Krwiodawstwa
23-31.12 Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

DATA WYDARZENIE
01.01 Nowy Rok-święto
 06.01 Trzech Króli-święto
12.01 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe- część pisemna
15.01 Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych – nie dotyczy klas maturalnych
27.01 Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
28.01 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej
28.01 Zebrania z rodzicami (tzw. wywiadówki)

01.02.2021-rozpoczęcie II semestru

Ferie zimowe: 15-28.02.21

Targi Edukacyjne:12-14.03.2021

Wiosenna przerwa świąteczna:1 – 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych: 30 kwietnia 2021r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dla uczniów bez odpracowania(propozycja):

02.11.2021(poniedziałek)

12.01.2021-egzamin zawodowy – część pisemna sesja styczeń – luty 2021

4-6.05.2021.(wtorek, środa, czwartek)matura pisemna

04.06.2021(piątek)-po Bożym Ciele

22.06.2021-egzamin zawodowy – część pisemna sesja czerwiec – lipiec 2021

NIEKTÓRE TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE