Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Kalendarz pracy szkoły

K ALENDARZ PRACY SZKOŁY- II OKRES 2020/2021

STYCZEŃ

 data wydarzenie
18.01 Rozpoczęcie II semestru
28.01 Zebrania z Rodzicami tzw. wywiadówki

 LUTY

 data wydarzenie
04.02 Zebranie Rady Pedagogicznej
07.02 Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych
07.02 Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy na sesję czerwiec – lipiec 2021

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2021 – do 8 kwietnia 2021 r.

 MARZEC

 data wydarzenie
11.03 Zebrania z Rodzicami uczniów klas maturalnych i dyżur dla Rodziców uczniów pozostałych klas
11.03 Zebranie Prezydium Rady Rodziców
12-14.03 Targi Edukacyjne
18.03 Zebranie Rady Pedagogicznej
25.03-godz.17.00 Drzwi otwarte dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej

Rekolekcje wielkopostne??

KWIECIEŃ

data wydarzenie
01-06.04 Wiosenna przerwa świąteczna
13.04 Wystawienie ocen proponowanych: klasy maturalne
17.04-godz.10.00 Drzwi otwarte dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej
22.04  Zebranie Rady Pedagogicznej
23.04 Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
26.04 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej(dot. uczniów klas maturalnych)
30.04 Pożegnanie maturzystów

MAJ

 

data wydarzenie
01.05 Święto Pracy
 03.05 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja-Święto
04-06.05 Dni wolne od zajęć lekcyjnych(matura-część pisemna obowiązkowa)
04-19.05 Część pisemna matury
19-21.05 Część ustna matury-języki obce nowożytne i j. polski (dla chętnych, którzy chcą zdawać egzaminy ustne)
13.05 Zebrania z Rodzicami
20.05 Zebranie Rady Pedagogicznej

CZERWIEC

data wydarzenie
01-16.06 Dodatkowy termin egzaminu maturalnego
03.06 Boże Ciało
04.06 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
08.06 Wystawienie ocen proponowanych
18.06 Wystawienie ocen końcoworocznych
21.06 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej
22.06 Pisemny egzamin zawodowy
25.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
25.06 Analityczne Zebranie Rady Pedagogicznej

05.07 -ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

24.08 -egzamin maturalny POPRAWKOWY(tylko pisemny)

24-26.08-egzaminy poprawkowe tzw. promocyjne

10.09 – ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

Niektóre terminy mogą ulec zmianie

Rozmiar czcionki
Kontrast