Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Kalendarz pracy szkoły

KALENDARZ PRACY SZKOŁY-I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2019/20

WRZESIEŃ

DATA WYDARZENIE
02.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
03.09
Rozpoczęcie praktyk klas II technikum(tzw.strażak)
05.09
Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych
09.09
Ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do
egzaminu tzw. zawodowego
12-14.09
Obóz survivalowy w Mieczewie dla uczniów II i III klas
mundurowych
12.09 Zebranie Rady Pedagogicznej
18-19.09
Spotkanie „Maturzystów” z dyrekcją(procedury maturalne)
19.09
Spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów klas maturalnych
19.09. Zebrania z rodzicami uczniów klas II-IV
19.09 Zebranie Rady Rodziców
20.09 Dzień Krwiodawstwa
23-27.09
Wyjazd uczniów klasy psychologicznej w ramach wymiany
polsko-niemieckiej do Mikuszewa
23-24.09 Poznański Salon Maturzystów
30.09
Ostateczny termin oddania deklaracji maturalnej

PAŻDZIERNIK

DATA WYDARZENIE
14.10 Święto Patrona Szkoły
14.10-8.11
Praktyki zawodowe dla uczniów klasy III-mechaników
17.10 Zebranie Rady Pedagogicznej
24.10 Drzwi otwarte dla rodziców

LISTOPAD

DATA WYDARZENIE
1.11 Święto Zmarłych
11.11 Rocznica Odzyskania Niepodległości
14.11 Zebranie Rady Pedagogicznej
21.11 Zebrania z rodzicami

 

GRUDZIEŃ

DATA WYDARZENIE
09.12
Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych
-dotyczy klas maturalnych
16-17.12
Wyjazd uczniów III klas policyjnych do Kiekrza-obóz
kompetencyjny
19.12
Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych-
dotyczy klas maturalnych
20.12
Zebranie Rady Klasyfikacyjnej- dotyczy klas maturalnych
20.12 Dzień Krwiodawstwa
23-31.12 Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

DATA WYDARZENIE
01.01 Nowy Rok-święto
06.01 Trzech Króli-święto
09.01
Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych
09.01
Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych(tzw.
wywiadówki)
10.01
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe-część
pisemna
23.01
Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
23.01 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej
23.01 Zebrania z rodzicami (tzw. wywiadówki)
25.01 Studniówka
27.01-07.02 Ferie zimowe

 

Rekolekcje wielkopostne:?????????

Próbna matura ?????????????

Targi Edukacyjne:6-8.03.2020

Wiosenna przerwa świąteczna:9 – 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych: 24 kwietnia 2020 r.


Praktyki zawodowe dla uczniów klasy III-mechatroników i optyków 4-29
.05.2020

Egzamin maturalny : od 4 maja 2020 r.

Warsztaty policyjne dla klas II (klasy 2o3 i 2o4):13-14.05

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe :23.06.2020
(część pisemna)

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dla uczniów
bez odpracowania:

2.01.2020(czwartek)

3.01.2020(piątek)


10.01.2020(piątek)-egzamin zawodowy

4-6.05.2020(poniedziałek-środa)-matura pisemna

12.06.2020(piątek)-po Bożym CieleJeśli termin matury próbnej zostanie podany na 2 i 3 stycznia,
wówczas nie będą to dni wolne od zajęć dla klas maturalnych

NIEKTÓRE TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE