Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Kalendarz pracy szkoły

ANEKS DO KALENDARZA PRACY SZKOŁY Z DNIA 10 MARCA 2020 R.

KALENDARZ PRACY SZKOŁY- II OKRES 2019/202

LUTY

data wydarzenie
07.02 Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach
maturalnych
10.02 Rozpoczęcie II semestru(nie dotyczy klas maturalnych)
13.02 Zebranie Rady Pedagogicznej

MARZEC

data wydarzenie
06-08.03 Targi Edukacyjne
06.03 Dzień Krwiodawstwa
19.03 Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych i dyżur dla
rodziców uczniów pozostałych klas-ODWOŁANE
18-20.03 Rekolekcje Wielkopostne- ODWOŁANE
19.03 Zebranie Rady Pedagogicznej- PRZENIESIONE NA 7 KWIETNIA 2020 r.
19.03 Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych i dyżur dla
rodziców uczniów pozostałych klas-ODWOŁANE
19.03 Zebranie Prezydium Rady Rodziców- ODWOŁANE
20.03 Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy- ODWOŁANA
23-27.03 Tydzień Języków Obcych- ODWOŁANY
26.03 Drzwi otwarte dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej- ODWOŁANE

KWIECIEŃ

data wydarzenie
01.04 Wystawienie ocen proponowanych: klasy maturalne
03-08.04 Przyjazd uczniów z Francji w ramach Erasmus+- PRZEŁOŻONY NA TERMIN PÓŹNIEJSZY
09-14.04 Wiosenna przerwa świąteczna
16.04 Zebranie Rady Pedagogicznej- PRZEŁOŻONE NA 21 KWIETNIA br.
16.04 Zebrania z rodzicami(nie dotyczy klas maturalnych)- ODWOŁANE
18.04 Drzwi otwarte dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej- ODWOŁANE
20.04 Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
21.04 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej (dot.
maturzystów)
24.04 Pożegnanie maturzystów-ODWOŁANE


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS
MATURALNYCH, DLA POZOSTAŁYCH DZIEŃ NAUKI wg.
obowiązującego planu

MAJ

data wydarzenie
01.05 Święto Pracy
02.05 Dzień Flagi-dzień wolny od zajęć lekcyjnych
03.05 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja-Święto
04-06.05 Dni wolne od zajęć lekcyjnych- PRZEŁOŻONE
04-20.05 Część pisemna matury- PRZEŁOŻONA
04-22.05 Część ustna matury-języki obce nowożytne- PRZEŁOŻONA
07-22.05 Część ustna matury –język polski- PRZEŁOŻONA
13-14.05 Wyjazd uczniów klas drugich policyjnych do Kiekrza- ODWOŁANY
14.05 Zebranie Rady Pedagogicznej
14.05 Drzwi otwarte dla rodziców uczniów naszej szkoły
18-19.05 Wyjazd uczniów klas wojskowych na obóz do Brzedni- ODWOŁANY

CZERWIEC

data wydarzenie
01-06.06 Dodatkowy termin egzaminu maturalnego- PRZEŁOŻONY
05.06 Wystawienie ocen proponowanych
09-10.06 Wyjazd uczniów klas policyjnych na obóz survivalowy do
Boduszewa -ODWOŁANY
10.06 Dzień Krwiodawstwa -ODWOŁANY
11.06 Boże Ciało
12.06 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych –ODWOŁANY
19.06 Wystawienie ocen końcoworocznych
22.06 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej
23.06 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe(etap pisemny)
23.06 Przyrzeczenie uczniów klas mundurowych
26.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
26.06 Analityczne Zebranie Rady Pedagogicznej

24-26.08
-egzaminy poprawkowe tzw. promocyjne
Praktyki zawodowe dla uczniów klas 3 technikum z maja 2020 zostały
przełożone na późniejszy termin

PONIŻSZE TERMINY ULEGNĄ ZMIANIE

03.07
-ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

25.08
-egzamin maturalny POPRAWKOWY

11.09
-termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

KALENDARZ PRACY SZKOŁY- II OKRES 2019/2020

LUTY

data wydarzenie
07.02 Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach
maturalnych
10.02 Rozpoczęcie II semestru(nie dotyczy klas maturalnych)
13.02 Zebranie Rady Pedagogicznej

MARZEC

data wydarzenie
06-08.03 Targi Edukacyjne
06.03 Dzień Krwiodawstwa
19.03 Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych i dyżur dla
rodziców uczniów pozostałych klas
18-20.03 Rekolekcje Wielkopostne
19.03 Zebranie Rady Pedagogicznej
19.03 Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych i dyżur dla
rodziców uczniów pozostałych klas
19.03 Zebranie Prezydium Rady Rodziców
20.03 Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
23-27.03 Tydzień Języków Obcych
26.03 Drzwi otwarte dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej

KWIECIEŃ

data wydarzenie
01.04 Wystawienie ocen proponowanych: klasy maturalne
03-08.04 Przyjazd uczniów z Francji w ramach Erasmus+
09-14.04 Wiosenna przerwa świąteczna
16.04 Szkoleniowe Zebranie Rady Pedagogicznej
16.04 Zebrania z rodzicami(nie dotyczy klas maturalnych)
18.04 Drzwi otwarte dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej
20.04 Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych
21.04 Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej(dot.
maturzystów)
24.04 Pożegnanie maturzystów

MAJ

data wydarzenie
01.05 Święto Pracy dzień wolny od zajęć lekcyjnych
02.05 Dzień Flagi
03.05 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja-Święto
04-06.05 Dni wolne od zajęć lekcyjnych
04-20.05 Część pisemna matury
04-22.05 Część ustna matury-języki obce nowożytne
07-22.05 Część ustna matury –język polski
13-14.05 Wyjazd uczniów klas drugich policyjnych do Kiekrza
14.05 Zebranie Rady Pedagogicznej
14.05 Drzwi otwarte dla rodziców uczniów naszej szkoły
18-19.05 Wyjazd uczniów klas wojskowych na obóz do Brzedni

CZERWIEC

data wydarzenie
01-06.06 Dodatkowy termin egzaminu maturalnego
05.06 Wystawienie ocen proponowanych
09-10.06 Wyjazd uczniów klas policyjnych na obóz survivalowy do
Boduszewa
10.06 Dzień Krwiodawstwa
11.06 Boże Ciało
12.06 Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
15-19.06 Wyjazd uczniów klasy 2o2 na obóz do Biedruska
19.06 Wystawienie ocen końcoworocznych
22.06 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej
23.06 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe(etap pisemny)
23.06 Przyrzeczenie uczniów klas mundurowych
26.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
26.06 Analityczne Zebranie Rady Pedagogicznej

03.07
-ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

25.08
-egzamin maturalny POPRAWKOWY

24-26.08
-egzaminy poprawkowe tzw. promocyjne

11.09
-termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

Niektóre terminy mogą ulec zmianie