Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Kalendarz pracy szkoły

MAJ

data wydarzenie
01.05 Święto Pracy
02.05 Dzień Flagi-dzień wolny od zajęć lekcyjnych
03.05 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja-Święto
06-08.05 Dni wolne od zajęć lekcyjnych
06-20.05 Część pisemna matury
06-25.05 Część ustna matury-języki obce nowożytne
09-22.05 Część ustna matury –język polski
29-30.05 Wyjazd uczniów klas drugich policyjnych do Kiekrza
30.05 Zebranie Rady Pedagogicznej
30.05 Zebrania z rodzicami-godz.18.00

CZERWIEC

data wydarzenie
03.06 Wystawienie ocen proponowanych
07.06 Dzień Krwiodawstwa
13.06 Wystawienie ocen końcoworocznych
18.06 Pisemny egzamin zawodowy- dzień wolny od zajęć lekcyjnych
19.06 Zakończenie roku szkolnego-godz.8.00
od 20.06 Wakacje letnie
21.06-04.07 Egzamin praktyczny
24.06 Analityczne Zebranie Rady Pedagogicznej
04.07 Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
11.07 Termin złożenia wniosku o egzamin poprawkowy (maturalny)
20.08 Egzamin maturalny POPRAWKOWY(pisemny lub ustny)
26-28.08 Egzaminy poprawkowe tzw. promocyjne
11.09 Ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

Niektóre terminy mogą ulec zmianie