Kalendarz pracy szkoły

II OKRES 2018/2019

STYCZEŃ

data wydarzenie
21-28.01            Wyjazd uczniów na kurs językowy na Maltę
28.01 Rozpoczęcie II okresu
31.01 Zebranie Rady Rodziców
31.01 Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów: tzw. wywiadówki

LUTY

data wydarzenie
07.02 Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach
maturalnych
07.02 Zebranie Rady Pedagogicznej
12.02-godz.17.00 Drzwi otwarte dla gimnazjalistów i uczniów 8 klasy szkoły
podstawowej
18 .02 Termin składania deklaracji(egzamin zawodowy) na sesję czerwiec – lipiec 2019

MARZEC

data wydarzenie
01-03.03 Targi Edukacyjne
08.03 Dzień Krwiodawstwa
11-15.03 Tydzień Języków Obcych
14.03 Zebranie Rady Pedagogicznej
22.03 Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019
23.03-godz.10.00 Drzwi otwarte dla gimnazjalistów i uczniów 8 klasy szkoły
podstawowej
28.03 Zebranie Rady Rodziców
28.03 Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów
29.03 Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2019(egzamin zawodowy)

(7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) w przypadku
ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających
(uczniów, którzy ukończyli kkz oraz absolwentów), którzy
nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń -luty 2019

KWIECIEŃ

data wydarzenie
05.04 Wystawienie ocen proponowanych klasy maturalne
08-10.04 Rekolekcje wielkopostne(w jednym z tych dni odbędzie się
Zebranie Rady Pedagogicznej)
17.04 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej- dotyczy klas maturalnych
18-23.04       Wiosenna przerwa świąteczna
26.04 Pożegnanie maturzystów

MAJ

data wydarzenie
01.05 Święto Pracy
02.05 Dzień Flagi-dzień wolny od zajęć lekcyjnych
03.05 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja-Święto
06-08.05    Dni wolne od zajęć lekcyjnych
06-20.05 Część pisemna matury
06-25.05 Część ustna matury-języki obce nowożytne
09-22.05 Część ustna matury –język polski
16.05 Zebranie Rady Pedagogicznej
16.05 Drzwi otwarte dla rodziców uczniów naszej szkoły
29-30.05 Wyjazd uczniów klas drugich policyjnych do Kiekrza

CZERWIEC

data wydarzenie
03-08.06       Dodatkowy termin egzaminu maturalnego
07.06 Dzień Krwiodawstwa
07.06 Wystawienie ocen proponowanych
17.06 Zebranie Rady Klasyfikacyjnej
18.06 Pisemny egzamin zawodowy- dzień wolny od zajęć lekcyjnych
20.06 Boże Ciało
21.06 Zakończenie roku szkolnego
21.06-04.07 Egzamin praktyczny
24.06 Analityczne Zebranie Rady Pedagogicznej
04.07 Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
11.07 Termin złożenia wniosku o egzamin poprawkowy (maturalny)
20.08 Egzamin maturalny POPRAWKOWY
26-28.08 Egzaminy poprawkowe tzw. promocyjne
11.09 Ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego poprawkowego

Niektóre terminy mogą ulec zmianie