Rada Rodziców

przewodniczący: Mieczysław Wiss

skarbnik: Wanda Sobczak