Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Dyrekcja i nauczyciele

Dyrekcja

Dyrektor
dr Małgorzata Nawojczyk

wicedyrektor
mgr Lidia Torzewska-Kulas

wicedyrektor
dr inż. Patrycja Kędziora

wicedyrektor
mgr Paulina Michalak-Piotrowska

Nauczyciele

BłaszakArturEdukacja policyjna

Nazwisko Imię Przedmiot
Ackermann Klaudia Elementy psychologii i pedagogiki

Obowiązki pedagoga

Podstawy funkcjonowania społecznego

Andrzejewski Patryk Wychowanie fizyczne
Balcerzak Anna Matematyka
Bartoszewski Wiktor Przedmioty zawodowe
Biernacki Jacek Wychowanie fizyczne
Błaszak Artur Edukacja policyjna
Błaszak Tomasz Język polski
Borczyk Jarosław Przedmioty zawodowe
Boruczkowski Janusz Przedmioty zawodowe
Budnik Katarzyna BURSA
Cegłowska Wiesława Język polski
Ciesielski Jerzy Język angielski
Czyż Stanisław Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne

Daleki Jacek Edukacja wojskowa
Doberstajn Jarosław Informatyka
Dobraś Arkadiusz Język polski
Dostatnia Anna Język niemiecki
Farysej Jonna Język polski
Federowicz Bartosz Religia
Filipiak Aleksandra BURSA
Gębska Jadwiga Geografia
Górecka-Garczyńska Marta Język angielski
Górna Elżbieta Matematyka
Gramza Krystian Religia
Hamrol Magdalena Matematyka
Hukałowicz Sylwia Język angielski
Iwicka Joanna Język angielski
Jakrzewska Katarzyna Wychowanie fizyczne
Janicka Dorota Język polski
Jerzyńska Beata Język angielski
Kaliszuk Aldona Język rosyjski
Kamińska Marzenna Geografia
Kaźmierczak Andrzej Przedmioty zawodowe
Kaźmierski Stanisław Przedmioty zawodowe
Kędziora Patrycja Wychowanie do życia w rodzinie

Chemia

Kiwilsza Anna Fizyka

Przedmioty zawodowe

Kościńska Dominika Wychowanie fizyczne
Kotarska Dominika Język angielski
Kowalczyk Mieczysław BURSA
Kowalska Małgorzata Fizyka

Przedmioty zawodowe

Kowalska Patrycja Język angielski
Kryś Małgorzata Pedagog
Lenarczyk Violetta Historia

Historia i społeczeństwo

Podstawy przedsiębiorczości

Wiedza o społeczeństwie

Łada Roman Przedmioty zawodowe
Łupicka Emilia Chemia
Marciniak Beata Działalność gospodarcza

Etyka

Podstawy przedsiębiorczości

Martyński Michał Chemia

Informatyka

Michalak – Piotrowska Paulina BURSA
Michałowicz Dorota Geografia
Mucha Michał Edukacja pożarnicza
Nawojczyk Małgorzata Język polski
Nowak Maria Język angielski
Nowakowska Agnieszka Obowiązki bibliotekarza

Język polski

Olejarnik Ewelina Język polski
Olejniczak Marzena Historia

Historia i społeczeństwo

Olejnik Wojciech Wychowanie fizyczne
Oleszczuk Leszek BURSA
Paraniak Piotr Plastyka
Perkowska – Witczak Ludmiła Wychowanie fizyczne
Podciechowska Donata Obowiązki bibliotekarza
Piątyszek Liliana BURSA
Płocienniczak Wojciech BURSA
Polińska Agnieszka Język polski
Potocka – Taczak Barbara Wychowanie fizyczne
Przybylak Agata Historia
Radiczew Kirił Przedmioty zawodowe
Ratajczyk Marzena BURSA Biblioteka
Rawecka Anna Matematyka
Rutkiewicz – Nadstawska Katarzyna Język polski
Sargialis – Wojewódzka Małgorzata Elementy psychologii i pedagogiki

Podstawy funkcjonowania społecznego

Biologia

Wiedza o społeczeństwie

Skoczeń -Wiśniewska Joanna Matematyka
Skorupka Maciej Religia
Skupińska Anna Język angielski
Smulska Katarzyna Język angielski

Język hiszpański

Sobczak Dorota Fizyka

Matematyka

Stefański Jarosław Przedmioty zawodowe
Sternik Zenon WOS
Strużyńska Grażyna Język polski

Język rosyjski

Suchowiak Marzena Język niemiecki
Szafrańska Halina Historia

WOS

Geografia

Szarzyński Michał Wychowanie fizyczne
Szukała Waldemar Przedmioty zawodowe
Szuman Joanna Język angielski
Szumański Borys BURSA
Szymańczyk Grzegorz Przedmioty zawodowe
Szymbarewicz Honorata Matematyka
Śródecki Krzysztof Przedmioty zawodowe
Thiem Agnieszka Matematyka
Tomczak Wojciech Edukacja pożarnicza
Torzewska – Kulas Lidia Matematyka
Trawińska – Wykrota Anna Biologia
Wasielewska Natalia Język hiszpański
Witkowska Ewa BURSA
Wojciechowska Marzena Wiedza o kulturze
Wojtecki Dawid Przedmioty zawodowe
Wyzgała Robert Wychowanie fizyczne
Zajkowska Agnieszka Język angielski
Zawodny Roman Przedmioty zawodowe
Ziobrowski Piotr Fizyka

Przedmioty zawodowe