Dziennik | Plan lekcji | Kontakt

Dyrekcja i nauczyciele

Dyrekcja

Dyrektor
dr Małgorzata Nawojczyk

wicedyrektor
mgr Lidia Torzewska-Kulas

wicedyrektor
dr inż. Patrycja Kędziora

Nauczyciele

Nazwisko Imię Przedmiot
Ackermann Klaudia Elementy psychologii i pedagogiki

Obowiązki pedagoga

Podstawy funkcjonowania społecznego

Andrzejewski Patryk Wychowanie fizyczne
Balcerzak Anna Matematyka
Błaszak Tomasz Język polski
Bartoszewski Wiktor Przedmioty zawodowe
Błaszak Artur Edukacja policyjna
Borczyk Jarosław Przedmioty zawodowe
Budnik Katarzyna BURSA
Cegłowska Wiesława Język polski
Czyż Stanisław Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne

Daleki Jacek Edukacja wojskowa
Dostatnia Anna Język niemiecki
Farysej Anna Język niemiecki
Filipiak Aleksandra BURSA
Gębska Jadwiga Geografia
Gładysz Piotr Edukacja Strażacka
Głowacka Katarzyna Przedmioty zawodowe
Gramza Krystian Religia
Hamrol Magdalena Matematyka
Hukałowicz Sylwia Język angielski
Iwicka Joanna Język angielski
Jakrzewska Katarzyna Wychowanie fizyczne
Janicka Dorota Język polski
Kaliszuk Aldona Język rosyjski
Kamińska Marzenna Geografia
Kaźmierczak Andrzej Przedmioty zawodowe
Kaźmierski Stanisław Przedmioty zawodowe
Kędziora Patrycja Wychowanie do życia w rodzinie

Chemia

Kiwilsza Anna Przedmioty zawodowe
Korbik Robert Religia
Kowalczyk Mieczysław BURSA
Kowalska Małgorzata Fizyka

Przedmioty zawodowe

Kowalska Patrycja Język angielski
Ksycki Adrian Język angielski
Krystkowiak Hubert Język angielski
Kuc Zuzanna Język angielski
Kuta Magdalena Przedmioty zawodowe
Lenarczyk Violetta Historia

Historia i społeczeństwo

Podstawy przedsiębiorczości

Wiedza o społeczeństwie

Łada Roman Przedmioty zawodowe
Marciniak Beata Działalność gospodarcza

Etyka

Podstawy przedsiębiorczości

Martyński Michał Chemia

Informatyka

Megger Magdalena BURSA
Michalak – Piotrowska Paulina BURSA
Muszyńska – Kubiak Paulina Psycholog
Nawojczyk Małgorzata Język polski
Nowakowska Agnieszka Obowiązki bibliotekarza
Olejarnik Ewelina Język polski
Olejniczak Marzena Historia

Historia i społeczeństwo

Oleszczuk Leszek BURSA
Paraniak Piotr Wiedza o kulturze
Perkowska – Witczak Ludmiła Wychowanie fizyczne
Piątyszek Liliana BURSA
Płocienniczak Wojciech BURSA
Płócienniczak Katarzyna Język polski
Polińska Agnieszka Język polski
Potocka – Taczak Barbara Wychowanie fizyczne
Radiczew Kirił Przedmioty zawodowe
Rawecka Anna Matematyka
Rutkiewicz – Nadstawska Katarzyna Język polski
Sargialis – Wojewódzka Małgorzata Elementy psychologii i pedagogiki

Podstawy funkcjonowania społecznego

Wiedza o społeczeństwie

Skoczeń -Wiśniewska Joanna Matematyka
Skupińska Anna Język angielski
Smulska Katarzyna Język angielski

Język hiszpański

Sobczak Dorota Fizyka

Matematyka

Stefański Jarosław Przedmioty zawodowe
Sternik Zenon WOS
Strużyńska Grażyna Język polski

Język rosyjski

Suchowiak Marzena Język niemiecki
Szafrańska Halina Historia

WOS

Geografia

Szukała Waldemar Przedmioty zawodowe
Szymańczyk Grzegorz Przedmioty zawodowe
Śródecki Krzysztof Przedmioty zawodowe
Thiem Agnieszka Matematyka
Torzewska – Kulas Lidia Język niemiecki

Matematyka

Trawińska – Wykrota Anna Biologia
Wasielewska Natalia Język hiszpański
Witkowska Ewa BURSA
Wyzgała Robert Wychowanie fizyczne
Zając Aleksandra Język hiszpański
Zajączkowska Barbara Język angielski
Zawodny Roman Przedmioty zawodowe
Zbąszyniak Piotr Wychowanie fizyczne
Ziobrowski Piotr Fizyka

Przedmioty zawodowe

Zwiewka Agata Język angielski