Okres panującej pandemii i organizacja nauki w formie zdalnej nie przeszkodziły nam w podejmowaniu licznych działań wolontaryjnych. W czerwcu udało się nam powrócić do szkoły, aby wspólnie zakończyć rok edukacji.

Zarówno w okresie nauki zdalnej, jak i w okresie nauki stacjonarnej przeprowadzona została wśród uczniów zbiórka produktów przeznaczonych dla Rodzinnego Domu Dziecka. Jest to miejsce, w którym jego podopieczni oczekują na własną adopcję rodzinną.

Bardzo cieszy nas fakt, że podjęliśmy właśnie to działanie. Chcieliśmy w ten sposób wesprzeć funkcjonowanie Domu, który daje nadzieję na lepszą przyszłość. Przyszłość, o której myślimy i my – społeczność ZSM, bo liczba osób, które włączyły się w tę akcję i ilość produktów, które udało nam się zebrać, jest imponująca. Dzięki tej zbiórce nie tylko udało nam się pomóc Rodzinnemu Domowi Dziecka, ale pokazaliśmy również, że los innych, bardziej potrzebujących dzieci jest nam naprawdę bliski. Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim naszym uczniom, którzy włączyli się w to szlachetne działanie okazując dobro serca. Dziękujemy też  ks. Krystianowi i Paniom Lidii Torzewskiej-Kulas i Annie Dostatniej za  koordynację akcji i przeprowadzenie jej w szkole.