apelPandemia spowodowała, że szkoły musiały przejść z nauczania stacjonarnego na zdalne. Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych udowodnili jednak, że zdalnie nie znaczy mniej efektywnie. Mogliśmy się o tym przekonać podczas apelu, który odbył się w naszej szkole 2 czerwca 2021 roku. Spotkanie na boisku szkolnym było doskonałą okazją do uhonorowania tych uczniów ZSM, którzy w ostatnich miesiącach zostali laureatami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i szkolnym. Pani Dyrektor dr Małgorzata Nawojczyk wręczyła wszystkim laureatom okolicznościowe dyplomy i nagrody. Wyróżnionych uczniów było naprawdę wielu, co świadczy o tym, że młodzież ZSM chętnie stawała do rywalizacji oraz dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim laureatom za zaangażowanie i godne reprezentowanie szkoły. Gratulując uczniom sukcesów, nie zapomniała jednak podziękować również ich opiekunom. Bez wsparcia nauczycieli sukcesy te nie byłyby bowiem możliwe.

Okazało się, że uczniowie ZSM nie tylko chętnie stawali do zmagań konkursowych, ale także bardzo aktywnie włączyli się w działalność społeczną i wolontaryjną. Pani Dyrektor przyznała, że zaangażowanie młodzieży w rozmaite akcje i projekty przerosło jej oczekiwania, zwłaszcza, że organizacja większości z nich ze względu na pandemię przeniesiona została do Internetu. Jednak wolontariusze z ZSM po raz kolejny udowodnili, że chcą pomagać potrzebującym i nawet niesprzyjające okoliczności im w tym nie przeszkodzą. Pani Dyrektor przy tej okazji podziękowała także opiekunom Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego – Pani Annie Dostatniej oraz ks. Krystianowi za ich pracę i zaangażowanie oraz koordynowanie wszystkich działań i inicjatyw.

Przyłączamy się do tych podziękowań i jeszcze raz gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom. Wierzymy, że w nowym roku szkolnym będziemy znowu cieszyć się z ich kolejnych sukcesów.