„Moja Mała Ojczyzna i ja” to tytuł tegorocznego Wielkopolskiego Konkursu Literackiego zorganizowanego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego głównymi, regulaminowymi celami było popularyzowanie twórczości literackiej wśród młodzieży, zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności, zainteresowanie młodzieży historią regionu, tworzenie trwałej więzi z własnym środowiskiem, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni poprzez wskazywanie literackich wzorców i wartości, istotnych w życiu młodego człowieka oraz upowszechnianie kultury języka polskiego.

Przystępując do zmagań konkursowych nasi uczniowie przygotować mieli pisemną pracę, która ukazywałaby piękno ich Małej Ojczyzny i swoje miejsce w niej. Cieszy nas fakt, że w zmagania konkursowe włączyło się aż siedmiu naszych uczniów. Byli to:

  • Marta Kowalczyk, uczennica klasy 2GO1,
  • Lidia Nowak, uczennica klasy 2GO1,
  • Marta Dolata, uczennica klasy 2GO2,
  • Amelia Gruszczyńska, uczennica klasy 2GO3,
  • Maja Jarmuszkiewicz, uczennica klasy 2PO2,
  • Wiktoria Peters, uczennica klasy 2PO3,
  • Igor Marchewka, uczeń klasy 2PO4.

Tym bardziej miło nam tą drogą poinformować, że w wyniku zmagań konkursowych Marta Kowalczyk zdobyła III miejsce w kategorii proza, a jej koleżanka Lidia Nowak zdobyła wyróżnienie w tej samej kategorii. Marcie i Lidii serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie prac konkursowych.

Zachęcamy też innych do udziału w konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie naszych uczniów do konkursu był ks. Krystian.