Warsztaty dla uczniów w ramach projektu „SPRAWA NA TAK”W dniach 24 – 31 maja 2021 roku w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN odbyły się warsztaty dla młodzieży z zakresu metod radzenia sobie z kryzysem psychicznym, umiejętności budowania relacji i doskonalenia umiejętności efektywnej komunikacji. Zajęcia zrealizowane zostały w ramach projektu „ SPRAWA NA TAK”. Uczniowie klasy psychologiczno-pedagogicznej uczestniczyli w dwóch spotkaniach:

  • Warsztaty nt. „Metod radzenia sobie ze stresem i kryzysem psychicznym”

Celem tych warsztatów był rozwój adaptacyjnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz wsparcie i rozwój metod proaktywnego radzenia sobie ze stresem i kryzysem psychicznym. Uczniowie mieli możliwość poszerzania swojej wiedzy na temat stresu, kryzysu psychicznego oraz metod radzenia sobie z nim.

Osoby zainteresowane tą problematyką zachęcamy do pobrania Kryzysownika – materiałów zawierających m.in.10 umiejętności, które pozwolą skutecznie dbać o swoje samopoczucie emocjonalne.

  • Warsztaty nt. „Umiejętności efektywnego komunikowania się i podtrzymywania relacji w grupie ”

Celem tych zajęć było poszerzenie wiedzy na temat konstruktywnej komunikacji, podniesienie poziomu kompetencji komunikacyjnych w grupie (zachowanie asertywne, komunikat „ja”) oraz wzmocnienie zdolności podtrzymywania relacji w grupie.

Koordynatorem projektu „ SPRAWA NA TAK” w ZSM jest pani Małgorzata Kryś-Kurasz.