Serdecznie zapraszamy na  warsztaty online dla rodziców /opiekunów prawnych, które odbędą się 27 maja 2021 o godz. 17.30.

Tematem warsztatów będzie skuteczna komunikacja oraz sposoby radzenia sobie z kryzysem psychicznym dziecka. Szczegóły organizacyjne dostępne są   w dzienniku elektronicznym. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu pedagogiem szkolnym p. Małgorzatą Kryś-Kurasz.

 

Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny
ZSM im. KEN