Światowy Dzień Ubogich to wydarzenie zainicjowane przez Stolicę Apostolską a w naszym regionie podejmowane każdego roku przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W dniu tym pragniemy w sposób szczególny wesprzeć osoby ubogie, samotne i bezdomne, które żyją wokół nas i potrzebują pomocy; osoby dla których los okazał się często mniej życzliwy niż dla nas. Od kilku już lat Caritas organizuje spotkanie, któremu towarzyszy ciepły posiłek i paczki żywnościowe, pomagające potrzebującym przetrwać trudną, jesienną porę. Obecny rok jest jednak szczególny, ponieważ skutkująca izolacją społeczną pandemia sprawiła, że działania związane z tym właśnie dniem zostały mocno ograniczone. Nie przeszkodziło to jednak w obdarowaniu podopiecznych Caritas paczkami upominkowymi.

Z inicjatywy tej właśnie instytucji w miesiącu październiku zorganizowana została zbiórka ciepłych skarpet, które przekazane zostaną jej podopiecznym. W to wolontariackie dzieło włączyła się także nasza szkoła. Początkowo w tradycyjnej formie, a z czasem w sposób zdalny zbieraliśmy skarpety dla podopiecznych Caritas. Rezultaty zbiórki przerosły nasze oczekiwania, ilość zebranych skarpet okazała się imponująca! Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych udowodnili kolejny raz, że mają piękne, wrażliwe serca, które dostrzegają ubóstwo i potrzeby innych, serca, które łączą, a nie dzielą, otwierają się na drugiego człowieka, a nie wykluczają go społecznie. Koronawirus w zbiórce nam nie przeszkodził, a forma zbiórki, choć zmieniona na zdalną, okazała się bardzo skuteczna.

Chcemy w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w akcji. Dziękujemy również jej opiekunom oraz koordynatorom: ks. Krystianowi, Pani Annie Dostatniej i Pani wicedyrektor Lidii Torzewskiej-Kulas.