Tymczasowe zawieszenie lekcji stacjonarnych w szkole zmusiło nas do przeniesienia naszych działań do przestrzeni internetowej. Stało się to doskonałą okazją do nawiązania międzyszkolnych kontaktów, wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia i uczenia się. Uczniowie drugiej klasy policyjnej z językiem hiszpańskim rozpoczęli działania na platformie Padlet. Projekt „El espańol- la pasión por aprendizaje” realizowany jest we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr 1 z Jarocina. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy uczniowie wspólnie będą wykonywać zadania w przestrzeni internetowej rozwijając swoje kompetencje cyfrowe, językowe oraz zainteresowania związane z językiem i kulturą hiszpańską. Liczymy również, że nawiążemy wartościowe kontakty poprzez integrację rówieśniczą w tym trudnym dla wszystkich czasie. Szkolnym opiekunem projektu jest p. Natalia Wasielewska.