Tradycja i pamięć o wielkich wydarzeniach łączy pokolenia i pozwala wzrastać w ważnych wartościach. W tym właśnie duchu od kilku już lat podejmowana jest w murach ZSM wolontaryjna akcja „Kartka dla Powstańca”. Pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego i ich heroicznej postawie w obronie naszego kraju jest wciąż żywa wśród młodzieży naszej szkoły. Dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że uczniami ZSM są kadeci klas mundurowych, dla których wartości takie, jak ojczyzna, wolność, patriotyzm mają szczególne znaczenie. Nie dziwi więc fakt, że także w tym roku nie zapomnieliśmy o bohaterach Powstania włączając się w akcję Poczty Polskiej BohaterON.

Czas pandemii koronawirusa zmienił nieco organizację przedsięwzięcia. Zostało ono przeniesione do sieci, gdzie uczniowie mogli nabyć i wypisać kartkę dla żyjącego Powstańca. Pamięć w tym przypadku nabrała bardzo wymiernego charakteru, gdyż z inicjatywy Poczty Polskiej środki pozyskane z nabytych kartek będą w tym roku przeznaczone na materialną pomoc żyjącym bohaterom Powstania.

Jesteśmy dumni, że wśród darczyńców znaleźli się także uczniowie ZSM, którzy kultywują tę szczytną ideę. Dziękujemy Wam za szlachetny gest, dziękujemy za to, że pamięć o bohaterach jest wciąż żywa w naszej szkole.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację akcji byli: ks. Krystian, Pani wicedyrektor Lidia Torzewska-Kulas i Pani Agata Przybylak.