W piętek, dnia 25 września z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie dla opiekunów i wybranych członków Samorządów Uczniowskich. Zorganizowane zostało przez młodzież z Rady Miasta po to, by umożliwić członkom Samorządów Uczniowskich wzajemną wymianę doświadczeń oraz stworzyć wspólną bazę inicjatyw. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje działalności, które mogą być realizowane z sukcesem w okresie zdalnej nauki, czas pandemii wymusił bowiem na wszystkich te właśnie formy aktywności. Niektóre z nich okazały się bardzo wartościowe i można je realizować również dzisiaj. Członkowie poszczególnych Samorządów Uczniowskich mieli okazję do ukazania najciekawszych działań, które zostały podjęte w ich szkołach. Warto zaznaczyć, że w trakcie spotkania nie zabrakło także prezentacji naszych inicjatyw dzięki obecności Aleksandra Boruckiego z klasy 2GT1 i ks. Krystiana, którzy opisali przykłady aktywności  Samorządu Uczniowskiego ZSM podczas nauki w trybie zdalnym.