1 września w godzinach 8 – 11 na boisku ZSM odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Jako pierwsi, z dyrekcją, wychowawcami oraz nauczycielami, spotkali się maturzyści, w dalszej kolejności klasy pozostałe, za wyjątkiem pierwszoklasistów, którzy przybyli na Świerkową jako ostatnia grupa uczniów. Taka organizacja rozpoczęcia roku szkolnego podyktowana była względami sanitarnymi, wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej. To właśnie ten temat w szczególności podjęła Pani Dyrektor dr Małgorzata Nawojczyk, witając młodzież w murach naszej szkoły. Zapewniła, iż nauczyciele, dyrekcja oraz pracownicy zrobią wszystko, by zadbać o bezpieczeństwo, tak ważne w dzisiejszej rzeczywistości trwającej wciąż pandemii wirusa COVID-19. Podkreśliła równocześnie obowiązek przestrzegania wymagań sanitarnych przez wszystkich uczniów, do których zaapelowała o dojrzałość i odpowiedzialność.

Zwracając się bezpośrednio do pierwszoklasistów Pani Dyrektor wyraziła radość, że spośród szkół Poznania i całej Wielkopolski wybrali oni Zespół Szkół Mechanicznych oraz nadzieję, że będzie to miejsce, które spełni ich oczekiwania. Mówiła też o nowych wyzwaniach, stwierdzając, iż „szkoła średnia to czas spotkań z wieloma ciekawymi osobami i ideami, pogłębiania wiedzy, ale też całkiem nowych inspiracji. Dlatego zachęcam Was do korzystania z kółek zainteresowań, zajęć dodatkowych, projektów edukacyjnych, brania udziału w konkursach i olimpiadach. To szansa, dzięki której nie tylko możecie pogłębiać własne zainteresowania, ale też dostać się na wymarzone studia. Musicie wiedzieć, że nasz Zespół Szkół Mechanicznych znany jest również z działalności wolontariackiej a także z licznych akcji spółdzielni Vzór – warto zaangażować się w te przedsięwzięcia, które rozwijają kreatywność, uczą współpracy w grupie, kształtują społeczną wrażliwość”. Potwierdzeniem tych słów było wręczenie starszemu kadetowi z klasy III policyjnej, Mikołajowi Nowickiemu, statuetki- wyróżnienia za działalność prospołeczną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. „Dzięki takiej aktywności możecie godnie reprezentować ZSM. Z kolei czynne zaangażowanie w pracę Samorządu Uczniowskiego da Wam możliwość wpływania na to, co będzie się działo w szkole” – tymi słowami Pani Dyrektor Nawojczyk zachęciła uczniów klas pierwszych do pełnej mobilizacji. O wsparcie w tym względzie zaapelowała do przedstawicieli klas starszych: „Liczę, iż zainspirujecie młodszych kolegów, by podejmowali ciekawe wyzwania i uczestniczyli w szkolnych przedsięwzięciach”. W słowach skierowanych do tegorocznych maturzystów Pani Dyrektor podkreśliła, jak ogromnym wyzwaniem jest dla nich cały obecny rok szkolny: „Zróbcie wszystko, aby wykorzystać szansę przystąpienia do egzaminu dojrzałości oraz do egzaminów zawodowych i zdać je z najlepszymi notami, otwierając sobie drogę do dalszej edukacji oraz kariery zawodowej. Niech Waszą mocną stroną będzie racjonalne gospodarowanie czasem, tak, abyście przed majowym egzaminem dojrzałości nie musieli przeżywać niepotrzebnych stresów. Niezależnie od sytuacji, w której się znajdziemy wykorzystajcie wszystkie możliwości pogłębienia i utrwalenia wiedzy oraz umiejętności, nie tylko pod postacią bieżących lekcji, ale i zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli w różnej formie. Życzę Wam pełnej mobilizacji, wytrwałości oraz konsekwencji w dążeniu do celu”.

Wszystkim uczniom Pani Dyrektor życzyła zapału do pracy, radości oraz satysfakcji ze zdobywania wiedzy. Pełne optymizmu słowa skierowała także do nauczycieli, by bieżący rok szkolny cechował się spokojną pracą, dającą satysfakcję osobistą; by przyniósł nowe pomysły na ciekawe lekcje. Zwracając się do całej szkolnej społeczności Pani Dyrektor Nawojczyk przypomniała, że współtworzą ją uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Życzyła, by wszystkim towarzyszyła świadomość, iż najlepsze wyniki w nauce osiąga się w szkole bezpiecznej, pozbawionej agresji, bez ciągłych konfliktów; szkole o przyjaznej atmosferze, nastawionej na wszechstronny rozwój młodzieży.

Oficjalne części inauguracji zakończyła prezentacja nowo zatrudnionych nauczycieli, a w klasach pierwszych także wychowawców, którzy zapoznali młodzież ze szczegółową topografią szkoły. Po krótkim spotkaniu z wychowawcami uczniowie opuścili ZSM, by wykorzystać ostatnie godziny wakacji.

Cieszymy się, że pomimo wielu ograniczeń znowu będziemy razem!