Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – potwierdzanie woli przyjęcia – wyjaśnienie

Rodzice kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe