List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych