Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele,
Pracownicy szkoły oraz Rodzice

Nie mogąc, ze względu na szczególne okoliczności, osobiście dzielić z Wami radości dnia, w którym po 10 miesiącach nauki będziemy żegnać rok szkolny 2019/2020, pragnę w ten sposób podziękować wszystkim za czas wytężonej pracy, a zwłaszcza za to, że w tak trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii potrafiliśmy sprostać wyzwaniom.

Gratuluję uczniom, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Cieszę się także z postępów tych uczniów, którzy potrzebowali więcej czasu na zaakceptowanie nowej sytuacji, a jednak pokonali problemy i nadrobili zaległości. Słowa uznania kieruję do wszystkich, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olimpiad oraz zawodów sportowych, niejednokrotnie zdobywając zwycięskie laury oraz promowali Zespół Szkół Mechanicznych poprzez różnorodne działania. Nie byłoby to możliwe bez nauczycieli, którym bardzo dziękuję za otwartość na indywidualne potrzeby uczniów, zarówno w zakresie edukacji, jak i wychowania, za czas i trud włożony w przygotowanie lekcji w ramach zdalnego nauczania.

Za zaangażowanie w pracę dziękuję także pracownikom administracji i obsługi szkoły.

Podziękowania kieruję również w stronę Rodziców, bez których zrozumienia i wsparcia praca szkoły oraz realizacja programu nauczania, zwłaszcza w dobie koronawirusa, byłaby o wiele trudniejsza.

Nadszedł upragniony czas wakacji. Mówiąc „do zobaczenia” żywię głęboką nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy oraz nauki.

Życzę wszystkim zdrowego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku

Dyrektor ZSM

dr Małgorzata Nawojczyk