Przypominamy, że dnia 22.06 o godz. 9.00 odbywa się egzamin praktyczny E.18 sala B17 w budynku B.

Egzamin pisemny odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r.

Harmonogram:

godz. 10.00 kwalifikacje:

 E.7, M.14, M.20 – s. 107- wejście główne w budynku A od strony boiska

MG.20 – 3T3 s. gimnastyczna – wejście od Sali gimnastycznej w budynku A

MG.20 – 3T4 s. B4 – wejście główne w budynku  B od ul. Świerkowej

MG.14 – s. 17 – wejście główne w budynku A od strony boiska

godz. 12.00 kwalifikacje:

M.44 – s. 107 – wejście główne w budynku A od strony boiska

E.18,  E.4, E.8, M.30 – s.18 – wejście główne w budynku A od strony boiska

EE.02 TM 3T1 i 3T2 (mechatronicy) – s. gimnastyczna – wejście od Sali gimnastycznej w budynku A

EE.02/EE.05 – 3Z – s. 17 – wejście główne w budynku A od strony boiska

godz.14.00 kwalifikacja:

E.19  – s. 17 –  wejście główne w budynku A od strony boiska

Należy przybyć godzinę przed egzaminem w środkach ochrony osobistej ze swoim długopisem, dowodem tożsamości zachowując odpowiedni dystans.

Informujemy, że w dniu 23.06.2020 wjazd na teren szkoły jest niemożliwy.