Jednym z priorytetów MEN w roku szkolnym 2019/2020 było rozwijanie kompetencji  przedsiębiorczości i kreatywności i my ten priorytet zrealizowaliśmy z sukcesem.

Uczniowie naszej szkoły zdobyli ZŁOTY GRANT – najwyższy laur w Ogólnopolskim Konkursie  pt. „Projektanci Edukacji” w kategorii MYŚLIMY NIESZABLONOWO! Znaleźliśmy się w gronie pięciu szkół z całej Polski, które otrzymały ten zaszczytny laur, każda w innej kategorii. Łącznie w konkursie zgłoszono 121 projektów!

Projekt ECO- FIL- POWER – Creative Recycling!. Witolda Rozumka i Karola Markiewicza zainspirowany PET- ami, to nie tylko bardzo ekonomiczne i prosumenckie, lecz przede wszystkim proekologiczne urządzenie, ponieważ skutecznie może rozwiązać problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem –plastikowymi butelkami- PET- ami właśnie.

Zwraca on uwagę na aktualne problemy ekologiczne z podejściem prosumenckim.
1. Uczy nas dostrzegania problemów cywilizacyjnych i patrzenia na nie z innej perspektywy.
2. Uczy przyjmowania i formułowania konstruktywnej krytyki.
3. Uczy nas nieszablonowych rozwiązań, poprzez:   wdrożenie praktycznego drukowania 3D z efektywnym wykorzystaniem recyclingu, wpływającego na ochronę środowiska z prosumenckim podejściem. To podejście jest przyszłościowe, stosowane już w ekologicznej energetyce.

Wartością dodaną projektu jest koncepcja, pomysł  i wykonanie przez Witolda Rozumka dwóch kreatywnych, użytecznych i ekologicznych pomocy dydaktycznych dla uczniów klas technicznych, który to pomysł jest w trakcie analiz dot. możliwości wdrożenia procedury patentu wzoru przemysłowego.

Opiekunem uczniów jest Pani prof. Beata Marciniak- nauczyciel przedsiębiorczości w naszej szkole.

ZŁOTY GRANT  w wysokości 2.000 złotych zostanie przeznaczony na zakup EKO POJEMNIKÓW dla naszej społeczności szkolnej oraz na NAGRODY dla zwycięzców!

Gratulujemy!!!

RECENZJA PRACOWNIKA NAUKOWEGO UAM

https://www.facebook.com/projektanciedukacji/?fref=mentions&__tn__=K-R

https://projektanciedukacji.pl/konkurs/aktualnosci/rozstrzygniecie-ii-etapu-konkursu

https://projektanciedukacji.pl/projekt?id=5294

FILMIKI PREZENTUJĄCE PROJEKT: