Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu „d” lub „dk”, dodatkowo do dokumentacji).

W związku z powyższym zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesłać do OKE w Poznaniu stosowny wniosek: pocztą tradycyjną (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań), faksem (61 85 21 441) lub skan mailem (sekretariat@oke.poznan.pl). W trosce o zdrowie zdających oraz pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej prosimy o nieprzychodzenie do siedziby Komisji.

Termin wglądu zostanie wyznaczony przez Dyrektora OKE w Poznaniu po wycofaniu stanu epidemii i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

Jednocześnie informujemy, że wniosek o weryfikację sumy punktów składa się w terminie do dwóch dni po dokonanym wglądzie. W związku z powyższym takie wnioski pozostają bez rozpatrzenia jako bezzasadne.