Projekty przygotowywane przez szkołę umożliwiają naszym uczniom rozwój pasji, zainteresowań i przyczyniają się często w efekcie finalnym do przyrostu wiedzy w wybranym przez nich zawodzie.

            Przystępując do realizacji założeń projektowych chcemy, aby ich efekty pozwalały uczniom, stawać się specjalistami w wybranym przez siebie kierunku kształcenia.

            Dlatego tym bardziej miło nam tą drogą poinformować, że w ostatnim czasie nasza szkoła pozyskała specjalistyczny sprzęt do nauki przedmiotów optycznych. Są nimi:

  • szabloniarka, służąca do wykonywania szablonów okularowych,
  • zestawy Patent do wykonywania okularów bezramkowych.

            Zakup specjalistycznych przyrządów do realizacji nauki w zawodzie Technik optyk, był możliwy poprzez pozyskanie środków finansowych w ramach konkursu Fundusz Samorządów Uczniowskich. Projekt naszej szkoły o nazwie „Lepiej widziany świat – Łączymy pokolenia” zdobył pozytywną opinię jury konkursowego, a uzyskany w ten sposób grant umożliwił jego realizację i zakup specjalistycznego sprzętu.

            Cieszy nas fakt, że zakupione przyrządy pozwolą nam na realizację założeń projektowych, jednak największą radością napawa to, że nasi uczniowie poprzez praktyczną obsługę zakupionego sprzętu będą mogli pozyskiwać wiedzę w wybranym kierunku kształcenia i przygotowywać się w ten sposób do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które umożliwią Im pracę w zawodzie i rozwój osobistych zainteresowań.

            Chcemy w tym miejscu podziękować opiekunom projektu: Panu Romanowi Zawodnemu, Pani Annie Dostatniej i Księdzu Krystianowi, za zaangażowanie w jego przygotowanie i realizację.