„Nawet najdłuższa podróż zaczyna sie od pojedynczego kroku, a wielkie rzeczy można robić przez małe deklaracje.”  Ponad 200 uczniów szkół średnich wzięło dziś udział w inauguracji Kampanii „Drugie życie” oraz w transplantacyjnej grze miejskiej. Nasi liderzy uczestniczyli w warsztatach medycznych, prawniczych i etycznych, gdzie poznali zagadnienia dotyczące przeszczepiania narządów. Zdobyta wiedza pozwoli nam przeprowadzić w II semestrze w szkole szereg akcji mających na celu przybliżenie tematyki Kampanii całej naszej szkolnej społeczności. Mamy nadzieję, że będziecie nas licznie wspierać.