Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020:
– do 07 lutego 2020 r.
– do 27 marca 2020 r. w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima