WYGRALIŚMY OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY DLA SZKÓŁ pod hasłem: Polski ZŁOTY ma sto lat!

Narodowy Bank Polski ogłosił ogólnopolski konkurs grantowy na realizację przez szkoły  wydarzenia edukacyjnego pod hasłem: Polski ZŁOTY ma sto lat!

Celem Konkursu jest uświadamianie, jak zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego wpływa na umacnianie gospodarki i pozycję Polski w świecie.

NBP wybrał i dofinansuje najciekawsze inicjatywy edukacyjne popularyzujące wiedzę na temat złotego jako jednostki monetarnej ustanowionej w 1919 r. i funkcjonującej do dziś.

Spośród zgłoszonych projektów NBP z całej Polski wybrał 102 projekty, wśród których znalazł się nasz projekt. Każdy zwycięski projekt miał szansę otrzymać nawet 10 000 zł na realizację.

Projekt przygotowały Pani Beata Marciniak i Pani Violetta Lenarczyk.

Lista projektów edukacyjnych zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania – Konkurs grantowy dla szkół pod hasłem: Polski ZŁOTY ma sto lat!

https://www.nbp.pl/konkursy/2019/zlotyma100lat/wyniki.pdf