„Zaczarowany Kolorowy Długopis” to hasło akcji przeprowadzonej w naszej szkole w ramach współpracy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu, polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zbiórki kolorowych długopisów dla wybranej świetlicy socjoterapeutycznej.

Podopieczni tego typu świetlic często pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, z rodzin zastępczych, niepełnych, z rodzin objętych nadzorem kuratorskim, ubogich, w których rodzice bądź opiekunowie długotrwale pozostają bez pracy. Dlatego nasze starania zmierzały do tego, aby pomóc tym młodym ludziom, często borykającym się z życiowymi problemami już na starcie i w najbliższym środowisku – w rodzinie. Dla nich nasza akcja miała być sygnałem, że dostrzegamy ich problemy, a dla naszych wolontariuszy kolejną okazją do działania na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych różnorodnymi problemami środowiskowymi.

  Wartością dodaną akcji jest fakt, że część zebranych kolorowych długopisów posłuży również do wypisania okolicznościowych kartek dla podopiecznych Drużyny Szpiku. Jest to jednoznaczny sygnał, że nawet taki prosty gest jak ofiarowanie zakupionego kolorowego długopisu lub wypisanie świątecznej, okolicznościowej kartki, stwarza możliwość szerzenia dobra.

Po raz kolejny dobrze sprawdził się system koordynatorów klasowych, którzy propagowali akcję, zbierali przynoszone długopisy oraz motywowali do udziału w niej swoich klasowych kolegów. Była to dla nich dobra okazja do nauki dobrze pojętej samorządności i odpowiedzialności za podejmowana działania.

Dzięki naszemu wspólnemu działaniu mogliśmy się przekonać, że zwykły kolorowy długopis może być rzeczywiście „zaczarowanym, niezwykłym długopisem”, który potrafi przekształcić zwykłe, drobne uczynki w nadzwyczajne dobro.