Każdego roku początek listopada kojarzony jest z zadumą nad sensem ludzkiego życia i przemijaniem. Zatrzymujemy się w tym czasie nad mogiłami naszych zmarłych, by choć przez chwilę przypomnieć sobie przeżyte z nimi chwile. Tradycją naszej szkoły stała się w tym czasie wolontaryjna pomoc przy sprzątaniu zaniedbanych mogił na Cmentarzu Poznań-Junikowo. Podobnie było i w tym roku. W sprzątaniu mogił żołnierzy AK, znajdujących się na tej nekropolii, wzięli udział przedstawiciele uczniów z klas pierwszych. Zaniedbane mogiły zostały przez naszych wychowanków sumiennie posprzątane.

 Cieszy fakt wielkiego zaangażowania naszych uczniów w akcję, która przypomina o bohaterach naszej ojczyzny. Jest to istotne tym bardziej, że uczniami naszej szkoły są również przedstawiciele klas mundurowych, a przywiązanie do wartości, takich jak patriotyzm i umiłowanie munduru, jest postawą, która kształtowana jest w nich na co dzień. Optymizmem więc napawa fakt, że każdego roku nie brakuje chętnych, którzy chcą przywrócić świetność zaniedbanym mogiłom naszych bohaterów.

 Chcemy w tym miejscu podziękować uczniom, którzy wzięli udział w akcji i ich opiekunom – Pani Annie Dostatniej i ks. Krystianowi, za poświęcony czas i bezinteresowną pomoc.