Uczniowie klas pierwszych mundurowych o profilu policyjnym, w dniach poprzedzających uroczystości Wszystkich Świętych, w ramach akcji „Mundurowa Pamięć”, otoczyli opieką miejsca pamięci funkcjonariuszy Policji. Posprzątali teren i zapalili znicze przy Pomniku Pomordowanych Policjantów II RP woj. poznańskiego usytuowany w Poznaniu przy kościele pw. św. Jerzego ul. Swoboda 43a. Następnie zadbali o przestrzeń wokół Dębu Pamięci asp. Walentego Ludka umieszczonego na terenie naszej szkoły.

Cześć ich pamięci!