„Tradycja i pamięć”- to hasło, którym można by scharakteryzować organizowaną cyklicznie w naszej szkole wolontaryjną akcję „Kartka dla Powstańca”. Jej ideą od lat jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pamięci o bohaterach walczących w obronie naszej ojczyzny. Akcja polega na wypisaniu przez uczniów kartek pocztowych, które później przekazane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej żyjącym powstańcom warszawskim.

Z pełną odpowiedzialnością powiedzieć możemy, że „Kartka dla Powstańca” na stałe wpisała się w harmonogram działań naszej szkoły. Tegoroczna edycja tego wydarzenia różniła się jednak od poprzednich. Nasi uczniowie wypisywali bowiem kartki, które samodzielnie wykonali z przygotowanych wcześniej elementów. Działanie to pozwoliło na wzrost ich kreatywności i na budowanie nowych relacji nawiązywanych w ramach integracji szkolnej.

Inicjatywy takie jak „Kartka dla Powstańca” pozwalają na kształtowanie w młodych ludziach takich postaw jak patriotyzm i umiłowanie wolności. Dla nas w ZSM jest to istotne tym bardziej, że wychowanie do tych właśnie wartości dokonuje się każdego dnia w ramach nauki w klasach mundurowych. Chcemy, aby nasza młodzież żyła zgodnie z tymi wartościami i upowszechniała je wśród innych ludzi.

Pragniemy w tym miejscu podziękować organizatorom wydarzenia – przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu za przeprowadzenie akcji i troskę o to, aby pamięć o bohaterach walczących w obronie naszego kraju, była ciągle żywa wśród uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych.