„Kromka chleba dla sąsiada”- pod tym hasłem w dniach 20 i 21 września prowadzona była ogólnopolska akcja zorganizowana przez Caritas Polska. Jej celem była zbiórka produktów spożywczych, które w kolejnym etapie przekazane zostaną osobom starszym i ubogim, podopiecznym Caritas. Działanie to ma charakter cykliczny, zbiórki żywnościowe dla potrzebujących organizowane są bowiem przez Zespoły Caritas kilka razy w roku i przeznaczone dla ich konkretnych podopiecznych. Cieszy nas fakt, że w tak szlachetną akcję każdego roku włącza się również młodzież naszej szkoły. Podobnie było i tym razem. W dniach zbiórki w jej przeprowadzeniu pomagało 88 uczniów ZSM. Z wielkim zaangażowaniem zbierali ofiarowane produkty, dając świadectwo, że dobro innych ludzi jest dla nich naprawdę ważne. Członkowie Zespołu Caritas często podkreślają, że na naszą młodzież można liczyć.

Chcemy w tym miejscu podziękować wszystkim 88 uczniom i ich opiekunom – Pani Annie Dostatniej i ks. Krystianowi. Dziękujemy wolontariuszom za czas poświęcony na przeprowadzenie zbiórki i za postawę ukazującą, że drugi człowiek jest dla nich naprawdę ważny.