Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas II-IV odbędzie się w poniedziałek 2 września o godz. 8.00, a dla uczniów klas pierwszych o godz. 9.30 na dziedzińcu szkolnym.
Uczniów klas mundurowych obowiązują mundury, pozostałych strój galowy.