18 czerwca o godzinie 12.00 w sali Artis Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala Konkursu Historycznego Patria Nostra.

Ideą konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie wartości patriotycznych oraz etyki chrześcijańskiej, a także budowa społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polskiej młodzieży z zagranicy sprzyja integracji i tworzeniu poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

 Konkurs Patria Nostra objęty jest patronatem honorowym znanych i szanowanych osób oraz instytucji m.in. Sejmu i Senatu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Poznania i Wojewody Wielkopolskiego.
IV edycja konkursu adresowana była do polskiej młodzieży z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu 30-sekundowej animacji komputerowej lub 45-sekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń z historii Polski, które miały miejsce w jednym z 52 tygodni roku. Każdy zespół otrzymał do zaprezentowania inny zakres tematyczny.

Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych w największych polskich miastach. Gale finałowe konkursów odbędą się w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

Wśród uczestników konkursu, którzy zostali wyróżnieni spośród trzech szkół z Poznania i Wielkopolski, byli uczniowie ZSM z klasy 1T2 – Maria Wawrzyniak i Mikołaj Wadowiec. Opiekunem była Pani Profesor Violetta Lenarczyk.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!