W dniu 15 czerwca już po raz czwarty zorganizowany został festyn dla podopiecznych Dziennego Domu Senior-Wigor i wszystkich seniorów Lubonia. Impreza ta jest formą podsumowania całorocznej pracy domu i symbolicznym początkiem lata. Od lat tradycją naszej szkoły jest wolontaryjna pomoc przy organizacji tego festynu. Również i w tym roku młodzież ZSM pod opieką ks. Krystiana chętnie włączyła się w realizację tej imprezy dla seniorów.

Organizatorzy festynu wielokrotnie podkreślali, że na uznanie zasługuje nie tylko zaangażowanie naszych uczniów, ale przede wszystkim ich wysoka kultura osobista. Cieszy nas fakt, że wolontariusze godnie reprezentowali ZSM w środowisku lokalnym.

Istotą wydarzenia jest nawiązywanie dobrych relacji międzypokoleniowych. Można powiedzieć, że nasi uczniowie zżyli się z już podopiecznymi Dziennego Domu Senior-Wigor, a czas spędzony na festynie stał się dla nich szansą na wymianę wzajemnych doświadczeń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy włączyli się w realizację tego wydarzenia.

Galeria wkrótce