10 czerwca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z inicjatywy Marszałka Marka Woźniaka odbyła się konferencja „Okrągły Stół – lekcja historii, 4 czerwca 1989 – 30 lat później”.

 „Wybory 4 czerwca 1989 roku rozpoczęły historię demokratycznej Polski”- mówił Marszałek Marek Woźniak i przekonywał młodzież, że „historię warto znać, bo jest punktem odniesienia dla naszych dzisiejszych postaw i działań. To nasze spotkanie jest ważne, bo jest spotkaniem z ludźmi, którzy mieli odwagę rozpocząć historię Polski, która stała się częścią wolnej Europy. Warto było o tę wolność walczyć i oby trwała jak najdłużej!”.

 Konferencję poprowadził prof. Waldemar Łazuga, a panelistami byli ważni świadkowie i uczestnicy wydarzeń sprzed 30 lat: Hanna Suchocka, pierwsza kobieta premier RP, Anna Potok, zasłużona działaczka I Solidarności, więźniarka i aktywna działaczka Komitetów Obywatelskich w czerwcu 1989 r., Maciej Musiał kierujący Komitetami Obywatelskimi w Wielkopolsce i Leonard Szymański, legenda poznańskiej Solidarności. Konferencja była transmitowana przez Internet, dzięki czemu w wydarzenie mogły włączyć się społeczności szkół biorących udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska, który jest realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

 Ważnym elementem konferencji był zrealizowany specjalnie na tę okazję film, którego twórcą jest Jacek Kubiak. Ten piętnastominutowy obraz to rodzaj dokumentalnej relacji z wyborów 4 czerwca 1989 r., zawierającej refleksje uczestników tamtych wydarzeń i opartej na materiałach archiwalnych, takich jak ówczesne produkcje Wytwórni Filmów Dokumentalnych oraz Polskiej Kroniki Filmowej. Wykorzystane w nim zostały także zasoby Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz TVP 3 Poznań. W filmie zobaczyliśmy m.in. Leonarda Szymańskiego, kandydata na Posła z Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Poznaniu oraz Macieja Musiała, szefa sztabu wyborczego Solidarności w Poznaniu.

 Cieszymy się, że uczniowie ZSM mogli wziąć udział w tej wyjątkowej lekcji historii i poznać świadków wydarzeń sprzed 30 lat.