W dniu 23 marca w naszej szkole odbył się kolejny Dzień Otwarty. Jego celem  było zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkoły, a w szczególności promowania kierunków technicznych. Od godziny 10.00 do 12.00  wielu gimnazjalistów i uczniów klas ósmych szkół podstawowych wraz z rodzicami zwiedzało sale lekcyjne i pracownie techniczne mieszczące się w zmodernizowanym budynku do kształcenia zawodowego. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami prowadzili liczne pokazy na stanowiskach dydaktycznych i odpowiadali na pytania. Uroczystość rozpoczęła się prelekcją na temat kierunków technicznych nauczanych w ZSM, którą wygłosił Pan Jarosław Borczyk pełniący funkcję kierownika kształcenia praktycznego. Należy również dodać, że w holu budynku kształcenia zawodowego zostały przygotowane  stoiska firm i zakładów, które ściśle współpracują w ze szkołą. Podsumowując miniony Dzień Otwarty trzeba stwierdzić, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się kierunki techniczne, a szczególnie mechatronika i klasa strażacka technikum mechanicznego.  Duże zainteresowanie wzbudziły również kierunki mundurowe w klasach licealnych. Fakt ten jednoznacznie pokazuje, że kształcenie zawodowe przeżywa w pewien sposób odrodzenie, a ZSM wpisuje się w ten pozytywny nurt oferując kształcenie w zawodach nowoczesnych i dających pewną pracę zawodową.